درود بســیار ، تو اولین روز 91 !

رو دیوار اتاقم عکس یه مـرد نصب شده ، صداش میکنم داش بهرام. که مردم صداش میکنن سردار شهید بهرام گل آور! زیر این عکس که از طرف “گروه تفحص سیره شهداء استان گیلان” و “اداره ی کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان” به نشر رسیده ، نوشته:

با وجود ترکشهایی که در بدنش بود ، باز هم به همه کمک میکرد و وقتی میپرسیدند، چطوری؟

لبخند میزد و میگفت: نگران نباش!