چند شبی هست که خواب های ترسناک می بینم. همیشه یکی دنبالم هست و من در حال فرارم. از شب که بگذریم روز های خوبی هم ندارم. دلم یک دوستِ صمیمی می خواد…

پ.ن: عنوان ربطی به متن نداره.