هه ، دو ماهُ نیم از مهر گذشت و من امروز پاییز را احساس کردم… این روزها ، عاشقه پیاده رَوی ام… در کوچه و پیاده رو های باریک… خیابان های پر درخت. تعجب نکنید اگر کسی، لبخند به لب ، راهش را بصورت نا منظم و زیگزاگی طی میکند …