نمیدونم چه بلایی سرم اومده تو خونه، باشگاه، فروشگاه و… همه باهام ور افتادن. به احتمال زیاد مشکل منم. اگه بهم میگن بلد نیستم حرف بزنم، خوب راست میگن. اگر بهم بی احترامی میکنند حتما یک کاری کردم و اگر نکردم چرا نمی بخشم؟! اگر تو چشام زل میزنند و خیلی سرد و با بی حوصلگی برخورد میکنند، حتما یک چیزی در من وجود داشته که چنین میکنند.

و چقدر بد شانس باید باشم که همه ی این اتفاق ها، پشت سرهم رخ داده. و هیچکس نیست که راجع بش باهاش حرف بزنم. غیر از اون بالا سری که فکر میکنم کمی ازش دور شدم.