سلام خدا،

قراره دوباره برگردم به روزهای تنهاییم. قراره دیگه چندتا از دوستایی که هر روز باهاشون خوش بودم رو نبینم.

روزهایی که کارا خوب پیش نمی‌رفت‌. پر از سرزنش و ملامت خودم بود. روزهای که پر از اعصاب خوردی بود.

روزهای پر از حاشیه تو دانشگاه. روزهای بد رفتاری. روزهای درک نشدن. و روزهای پر از جر و بحث.

روزهایی که دیگه نمی‌خوام ببینمشون…

خدا جان، حواست بهم هست؟

کمکم کن روزهای بد، تکرار نشن. ممنون.