{درود

وقتی یه تصمیم بزرگ میگیری ، پیش خودت فکر میکنی چقدر برای دیگران جذابه و همه بهت کمک میکنن. یه جورایی از همه انتظار داری. چون واقعا کارِ سختیه و کلی براش عرق میریزی. اما واقعیتش اینطوریاس که کسی به انسان در حال رسیدن به موفقیت اهمیت نمیده؛ انسان موفق براشون قابل احترامه.

بی توجهی، باعث میشه سرد شی. و اگه ضعیف باشی ، ممکنه هدفتو فراموش کنی.

تحمل این وضعیت مرد میطلبه ، معنیش ام استقامتِ. و به قولِ یه آقایی؛ کسی تو این راه بهت کمکی نمیکنه، خودت باید حقه خودتو بگیری…

[شنبه بیست و پنجمِ خردادِ نَوَد وُ دو]

بدرود}