وقتی دچار تنبلی می‌شی، تنها می‌شی! هیچکس دوست نداره حرف‌هاتو بشنوه. خودتی و خودت. به تنهایی باید از پسش بر بیای.


سال‌ها پیش وقتی حسابی کلافه شده بودم و با بهترین دوستم که مدرس زبان بود، راجع‌به تنبلی‌ام در خوندن زبان صحبت می‌کردم. با برخورد نچندان خوب، یهو دیگه جوابم رو نداد و فرداش بهم گفت، شارژ گوشیم تموم شده بود. این تنها باری نبود، وقتی‌که حسابی از دست خودم خسته شدم و سعی کردم با یکی درمیون بگذارم، بعدش از کرده‌ام پشیمون شدم. الآن من دچار تنبلی ناشی از اینکه نمیدونم از کجا شروع کنم شدم. و چقدر دلم می‌خواد با یکی راجع‌بش حرف بزنم و می‌ترسم با این آدم خسته برخورد مناسبی نشه و اوضاع بدتر بشه.