وقتی بزرگترین درد من در زندگیم، ساده‌ترین و پیش‌وپا افتاده‌ترین و موضوعی خنده‌دار برای هر آدمی هست. نشون می‌ده، چقدر رو این کره خاکی، تنهام!

تنهایِ تنهایِ تنها

روی این پل که بودم و عکس می‌گرفتم. به این فکر می‌کردم هرگز نباید اونایی رو که خودکشی می‌کنند، قضاوت کرد.

خدایا، بابت همه چیز ممنونم ازت. چرا منو در این زمینه نمی‌بینی؟